Loading
羽根屋 大吟醸
羽根屋 大吟醸 - Sake no Wa Online
羽根屋 大吟醸 - Sake no Wa Online
羽根屋 大吟醸 - Sake no Wa Online

羽根屋 大吟醸

$305 Sale
In stock
上品的吟釀香和絹般的柔滑,但卻有著意料不到的強勁和芳醇的味道。既優雅,又大膽。渾身的一滴,羽根屋大吟釀。 【酒蔵 : 富美菊酒造 / 羽根屋】係日本都係咁受歡迎。所有既酒都以大吟醸為標準、用一模一樣既方法造酒既羽根屋。仲有羽根屋所有既酒都係「中汲み」。(係搾酒既步驟入面、最初搾出黎既「荒走り」、最後既「責め」、中間部分「中汲み(中取り)」、大概分為三部分。中間既「中汲み」就係最好最精華既部分)。一定要試下高質又好飲既羽根屋啦。 更多關於富美菊酒造
- +
上品的吟釀香和絹般的柔滑,但卻有著意料不到的強勁和芳醇的味道。
既優雅,又大膽。
渾身的一滴,羽根屋大吟釀。

【酒蔵 : 富美菊酒造 / 羽根屋】
係日本都係咁受歡迎。所有既酒都以大吟醸為標準、用一模一樣既方法造酒既羽根屋。
仲有羽根屋所有既酒都係「中汲み」。(係搾酒既步驟入面、最初搾出黎既「荒走り」、最後既「責め」、中間部分「中汲み(中取り)」、大概分為三部分。中間既「中汲み」就係最好最精華既部分)。

一定要試下高質又好飲既羽根屋啦。

Search our site

Shopping Cart

Your cart is currently empty.